Hà Nội: Giá đất đấu giá cao nhất tại huyện Phú Xuyên là 5 triệu đồng/m2

03:41:19   15/12/2015

Theo đó, tại xã Văn Hoàng giá đấu đấu giá cụ thể như sau: Thôn Thượng giá khởi điểm đấu giá là 8 trăm nghìn đồng/m2; Thôn Nội là 3 triệu đồng/m2, Thôn Hạ là 3,2 triệu đồng/m2, Thôn Trung là 3 triệu đồng/m2. Tại xã Phượng Dực là 1,8 triệu đồng/m2.

Tại xã Đại Xuyên, Thôn Đa Chất giá khởi điểm đấu giá là 2,1 triệu đồng/m2, Thôn Cổ Trai là 5,1 triệu đồng/m2. Tại xã Chuyên Mỹ, từ thửa 1 đến thửa 10 có giá khởi điểm 1,1 triệu đồng/m2, từ thửa 11 đến thửa 19 là 1 triệu đồng/m2.

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực là 12 tháng kể từ ngày UBND TP ban hành quyết định. Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP điều chỉnh theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm đảm bảo các thủ tục và điều kiện theo quy định trước khi tổ chức đấu giá.