Ra Quyết định thanh tra dự án Đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

03:39:12   15/12/2015

Theo đó, căn cứ phản ánh của một số cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc; Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp…,Thanh tra Bộ Xây dựng đã ra Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý dự án và phòng chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án này.

Qua công tác thanh tra, nếu phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung và xử lý hoặc kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sai phạm.

Thời hạn thanh tra sẽ được căn cứ theo các quy định của pháp luật.