Sau ngày 1/1/2026, chi phí làm sổ đỏ có thể sẽ tăng

Luật Đất đai 2024 có những quy định mới về việc ban hành bảng giá đất. Khi bảng giá đất được áp dụng có thể dẫn đến việc tăng chi phí làm sổ đỏ lần đầu.

Từ ngày 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành Bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường kéo theo chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Sau ngày 1/1/2026, chi phí làm sổ đỏ có thể sẽ tăng
Sau ngày 1/1/2026, chi phí làm sổ đỏ có thể sẽ tăng

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Từ ngày 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bảng giá đất mới theo Khoản 3, Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 159 Luật Đất đai 2024 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo đó, bảng giá đất sẽ được cập nhật cho phù hợp với thị trường đối với những khu vực, loại đất có biến động thay vì định kỳ 5 năm/lần như hiện nay để phù hợp với nguyên tắc thị trường.

Đặc biệt, bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí trên cơ sở việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thị trường.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 159 quy định: Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Hiện nay, bảng giá đất được ban hành 5 năm/lần, được xây dựng căn cứ vào: Nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất và chỉ điều chỉnh bảng giá đất khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất/giá đất phổ biến trên thị trường có biến động.

Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất. Theo đó, bảng giá đất mới được xây dựng căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất chứ không căn cứ vào giá đất tối thiểu, tối đa của từng loại đất của khung giá đất như hiện nay. Như vậy, bảng giá đất mới sẽ tiệm cận giá thị trường, tức là có khả năng tăng rất nhiều so với bảng giá đất hiện hành.

Như vậy, việc áp dụng bảng giá đất mới có thể dẫn đến việc tăng chi phí làm sổ đỏ lần đầu. Trong đó có các khoản tiền phải nộp khi đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu tính theo giá đất trong bảng giá đất gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) và lệ phí trước bạ. Trong đó, khoản tiền sử dụng đất là khoản tiền nhiều nhất.

Theo đó, khi áp dụng bảng giá đất mới, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) và lệ phí trước bạ đều sẽ tăng theo. Như vậy, việc ban hành bảng giá đất hàng năm kể từ 1/1/2026, bỏ khung giá đất, giá đất sẽ sát với giá thị trường và làm tăng chi phí làm sổ đỏ.

Theo: Đời sống Pháp Luật

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-ngay-1-1-2026-chi-phi-lam-so-o-co-the-se-tang-a441850.html

An Phú

Writer & Blogger

Là một người đam mê bất động sản, luôn tìm kiếm và chia sẻ các thông tin cập nhật, xu hướng thị trường, và các mẹo hữu ích để giúp bạn tìm hiểu và đưa ra quyết định thông minh trong lĩnh vực này.

Trang Nhà Đất – Dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp.

Khám phá các dự án bất động sản đang được phân phối

Cập nhật tin tức & kiến thức về bất động sản.

(E): contact@trangnhadat.com.vn

(P): (+84)358 333 838

(W): https://trangnhadat.com.vn

TIN TỨC CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trang Nhà Đất luôn nỗ lực để mang lại những giá trị “thực” đồng thời, tạo dựng niềm tin cho các đối tác và khách hàng.

©2024 Trang Nhà Đất. a Division of HUMA INVESTMENT AND CONSULTING